คู่มือการใช้งานโปรแกรม Rabies Offline

แสดงหรือดาวน์โหลด คู่มือการใช้งานโปรแกรมบันทึกสำรวจประชากรสุนัขและแมว แบบ Offline สำหรับปีงบประมาณ 2563 เป็นต้นไป

ปรับปรุง 18 ม.ค. 2562
alternative

แสดงวิดีโอวิธีการใช้งานโปรแกรมบันทึกสำรวจประชากรสุนัขและแมว แบบ Offline เพื่อการใช้งานได้ถูกต้องที่สุด

อัพเดต 18 ม.ค. 2562